Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü