Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

BİTKİ MOLEKÜLER GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
11.07.2019