Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Genel Bilgi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü dünya tarımının geleceğine yön veren bir bilim dalında eğitim vermek amacıyla ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde kurulmuş bir bölümdür. Bölümümüzün Bitki Biyoteknolojisi, Hayvan Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim dallarında yapılanması planlanmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi çok geniş bir çalışma alanına sahip olup genetik mühendisliği, moleküler seleksiyon ve doku kültürü gibi değişik teknik ve yöntemleri kapsamaktadır. Bitki ve hayvan ıslahında klasik yöntemlerin kullanımı ile geçmişte önemli başarılar elde edilmesine rağmen günümüzde yeni çeşit geliştirmede daha kısa sürede ve hedefe yönelik biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı rekabet açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle günümüzde biyoteknolojide kullanılan doku kültürü, moleküler markörler, gen aktarımı, klonlama, gen haritalarının oluşturulması gibi yöntemlere bitki ve hayvan ıslahı, alternatif tarımsal mücadele olanaklarının geliştirilmesi ve diğer alanlarda sıkça başvurulmaktadır.

Bölümümüzde dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.