Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Tanıtım

Tarımsal ürün geliştirmede geleneksel yöntemlerin yanında modern tekniklerin kullanılması önem arz etmektedir. Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamaların gerekliliği kaçınılamazdır. Bu nedenle bölümümüz bu kapsamdaki çalışmalara katkı ve yön vermeyi hedeflemektedir. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve metotları hakkında bilgi sahibi ve dolayısıyla kurumsal söz sahibi olabilme açısından ziraat mühendisliğine önemli katkılar sağlayacaktır.Mezunlarımız, tarımsal alanda faaliyet gösteren Tarım Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşları, üniversitelerde ilgili bölümler, tohumculuk gibi özel sektör kuruluşlarında istihdam olanakları bulacaklardır.

Tarımsal biyoteknoloji bitki, hayvan ve mikroorganizmaları ve ürünlerini geliştirmek için kullanılan genetik mühendisliğini de içeren bilimsel tekniklerin toplamıdır. Geleneksel bitki ıslah ile aynı hedeflere sahip olan Tarımsal Biyoteknoloji, moleküler düzeyde, hedefe yönelik, daha kontrollü uygulamalar ile güvenilir, çevreci ve ekonomik üretimi amaçlamaktadır.
Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırma çerçevesinde kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 3 öğretim üyesi ile 2009 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bölümümüzün çalışma alanları, bitki biyoteknolojisi, bitki ıslahı ve genetiği, böcek biyoteknolojisi ve zararlılarla mücadele gibi konuları kapsamaktadır