Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Böcek Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı

Böcek Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı

Ekler

bocek molekuler biyoloj isi lab ve tanıtımı.docx