Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü