Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Akademik Personel

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Oda No

E-Mail

Dahili No

Prof. Dr.

İskender TİRYAKİ 

Bölüm Başkanı

320

itiryakicomu.edu.tr

23104

Prof. Dr.

Hanife YANDAYAN GENÇ

Erasmus-Farabi Koordinatörü

324

hgenccomu.edu.tr

23098

Prof. Dr.

Cem Ömer EGESEL

 

322

cegeselcomu.edu.tr

23907

Doç. Dr.

Şemun TAYYAR

 

326

stayyarcomu.edu.tr

23107

Doç. Dr.

Yonca SURGUN ACAR

 

316

yoncaacarcomu.edu.tr

23093

Arş. Gör.Dr.

Uğur SARI

ECTS

Koordinatörü

328

ugursaricomu.edu.tr

23150

Arş. Gör.

Cihat Erdem BÜLBÜL

 

328

cihaterdem.bulbulcomu.edu.tr

 

YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri

Selçuk ÇETİN  

 

12

selcukcetinstu.comu.edu.tr 

23021

YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri

Enes Gökhan YILMAZ  

 

12

enesgokhanyilmazstu.comu.edu.tr

23021