Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Anabilim Dalları

 Bitki Biyoteknolojisi
 Hayvan Biyoteknolojisi
 Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji